EU támogatások

Új Széchenyi Terv-Gazdaságfejlesztési Operatív Program - technológia fejlesztés

Az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül GOP-2012-2.1.1-12/B "Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára" tárgyú felhíváson belül nyújtott be pályázatot.
Projekt megnevezése: A Schnell Öl Kft. technológia fejlesztő beruházása
A támogatás összege: 141.867.858,-Ft
Kedvezményezett megnevezése: Schnell Öl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja: 2013.11.28-2013.12.18
Támogatás forrása: vissza nem térítendő beruházási támogatásban részesült az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából és a Magyarország központi költségvetéséből.
infoblokk
uszt logo

EU támogatások

A SCHNELL ÖL Kft. fő tevékenysége üzemanyag és egyéb kőolajszármazékok nagy- és kiskereskedelme. Ebből a tevékenységből realizálja a nettó árbevételének a többségét. Az üzemanyag- és kenőanyag nagy- és kiskereskedelmi tevékenység keretében mintegy 12,5 millió liter üzemanyag és 350.000 kg kenőanyag értékesítése folyik évente. Emellett a cég haszongépjárművek és földmunkagépek alkatrész-kereskedelmével, valamint közúti szóródó-áru fuvarozással is foglalkozik.

A főtevékenység kapcsán a beszerzési oldal az OMV Hungária Kft.-vel megkötött középtávú ellátási szerződésen alapul. Az értékesítési oldalon tartós ellátási szerződések állnak fenn egyebek között nagytömegű földmunkát végző cégekkel is, amelyeket üzem- és kenőanyagokkal, valamint gépjármű alkatrészekkel lát el a SCHNELL Öl Kft. A cég tartós szerződéses partnerei között található a Duna Dráva Cement és Mészművek Kft., a Mátrai Erőmű Zrt, a Danubiusbeton Kft, a Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft, a Holcim Hungária Zrt., és számos nagytömegű földmunkát végző cég is.

A társaság a haszonanyag kinyerés céljából külszíni bányákat üzemeltető vállalkozásokhoz fűződő kiváló üzleti kapcsolataira alapozva az utóbbi időszakban kiterjesztette a tevékenységét külszíni bányák művelésében való közreműködésre. Ennek a tevékenységnek a végzéséhez különféle földmunkagépekre (kotrógépekre, dózerekre és homlokrakodókra), valamint szállító járművekre van szükség.

A SCHNELL Öl Kft. 2009. májusában támogatási pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai között a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyában meghirdetett GOP-2009-2.1.1/A intézkedés keretében egy új lánctalpas buldózer földmunkagép beszerzésének támogatására. A GOP-2.1.1-09/A-2009-2335 azonosító jelű pályázat eredményes volt, amely alapján a Schnell Öl Kft. 1 db. CATERPILLAR D6T DS SU típusú gyári új lánctalpas buldózer beruházásához a projekt fizikai befejezésekor érvényes deviza árfolyam függvényében maximum 40.358.600 Ft vissza nem térítendő beruházási támogatásban részesült az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, valamint a Magyar Állam hozzájárulásából, és ezen felül további 160.000 Ft összegű de minimis típusú támogatásban is részesült új domain név regisztráció és ahhoz kapcsolódó internetes honlap elkészítésének a támogatására.

A fejlesztési projekt megvalósításának helyszíne a SCHNELL Öl Kft. 3422 Bükkábrány község külterületén fekvő telephelye. A beszerzendő új eszközt a társaság az ásványi haszonanyag-nyerő helyeken a letermelt meddő fedőréteg depóniába rendezésénél, továbbá a kitermelt ásványi haszonanyag köztes depóniába rendezésénél és átrakásánál, valamint a bányabeli megközelítési- és közlekedési útvonalak kialakítása és folyamatos karbantartása során kívánja hasznosítani.

A projekt megvalósítása révén a társaság saját eszközzel tud kiváltani olyan tevékenységet, amelyet eddig alvállalkozó igénybe vételével oldott meg. A saját eszközzel történő feladatvégzés az üzemeltetési költségeknek az alvállalkozói díjhoz viszonyított alacsonyabb szintje révén jelentős ráfordítás-megtakarítást eredményez a cégnél, amelynek a nagysága elérheti az alvállalkozói díj 30-40 %-át is. Az így képződő megtakarítással, továbbá az elszámolható amortizációval szembeállítva az eszköz beruházási költségét, annak reális időtávlaton belüli megtérülése megnyugtató módon biztosított.