Bemutatkozunk

A Schnell Öl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1990. november 20. napján létrejött társasági szerződéssel alakult meg Szénkereskedelmi Kft cégnéven.

A cég tulajdonosai a megalakulástól 1995 áprilisáig a Bányászati Vagyonhasznosítási Ügynökség és a Dorogi- illetve tatabányai Szénbányák vállalatok voltak. A cég 1995-ben magánszemélyek tulajdonába került át.

A társaságba 1996. december 31.-i hatállyal beolvadt a P & P Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., amely egy hasonló kereskedelmi tevékenységet folytató kisvállalkozás volt. Mivel a tevékenység folyamatos fejlesztésének tőkeigényét a társaság tulajdonosai nem tudták biztosítani, viszont a cégnek stabil piaca volt, így a cégbe szintén 1996. december 31.-i hatállyal bevonásra került a stuttgarti székhelyű kereskedő holding vállalat, a PAKO Export Import GmbH, amely jelentős törzstőke emelést is végrehajtott a cégben, amelynek így a törzstőkéje 16 millióról 184 millió forintra emelkedett hitelfedezetként jól használható vagyoni elemek apportálása révén.

A cég többségi tulajdonát és irányítását 1997 novemberében belépő új tulajdonos, a Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft. vette át, amely az apportelemeket is kiváltva 233 millió forint készpénzzel szállt be a cég törzstőkéjébe, így jelentősen feltőkésítette a vállalkozást és megnövelte az üzleti mozgásterét.

A Cronus Kft. által végrehajtott többszöri újabba készpénzben történt tőkeemelést követően a cég törzstőkéje 2000. augusztus 1.-ére 364 millió forintra nőtt meg. A cégnek ingatlanok és termelő eszközök, illetve gépjárművek bérbeadása kapcsán állt fenn üzleti kapcsolat a debreceni székhelyű MÁV Hajdú Vasútépítő, Mélyépítő Kft.-vel, amelynek köszönhetően a MÁV Hajdú Kft.

2001 júliusában a társaság többségi irányítását biztosító befolyáshoz szükséges többségi üzletrészt vásárolt meg a cégben.

A cégbe 2002. október végén beolvadt a szintén rokon tevékenységet folytató Cronus Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (korábbi cégnevén Ludens International Kft.). Az összeolvadás 2003. január 31.-ével lett hatályosan bejegyezve, és ezzel egyidejűleg a cég nevet is változtatott, amely a tevékenységeket jobban tükrözte: ettől az időponttól a cég neve CRONUS KERESKEDŐHÁZ Gépkölcsönző Ingatlanhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re változott. A 2001-et követő évek során Magyarországon nagymértékben visszaestek a jelentős vasútépítési, korszerűsítési munkák, így a MÁV Hajdú Kft jelentős megrendelések hiányában fokozódó pénzügyi nehézségek közé került, amely később már veszélyeztette a Cronus Kereskedőház Kft. működésének biztonságát is, a MÁV Hajdú Kft meghatározó üzletrészére tekintettel. Emiatt a két tulajdonos megállapodása alapján 2003 novemberében az akkor kisebbségi üzletrészt birtokló Cronus Kft. visszavásárolta a többségi tulajdonos MÁV Hajdú Kft. teljes üzletrészét, amivel ismét ő vált a cég közvetlen irányítását lehetővé tevő 75 %-os mértékű üzletrész tulajdonosává, miközben a német Pako GmbH birtokolta a maradék 25 %-nyi üzletrészt.

A Pako GmbH 2007 májusában 50 %-ot kitevő üzletrészt vásárolt meg a Cronus Kft.-től, majd 2007. július 31.-én teljes mértékben kivásárolta a Cronus Kft.-t és így a Schnell Öl Kft. egyszemélyes tulajdonosává vált.

A cég 2007. december 17.-én nevet változtatott és felvette a jelenlegi cégnevét, a SCHNELL ÖL Kft. nevet. A céget a Pako GmbH 2008. január 28.-án teljes körűen értékesítette az Egyesült Királyságban jogállással bíró Lamoral Holdings Ltd. kereskedelmi és befektetési holding társaság részére. Az új kizárólagos tulajdonos cégbírósági bejegyzése 2008. április 10.-i hatállyal történt meg, és jelenleg is ez a holding cég a SCHNELL ÖL Kft. 100 %-os üzletrészének a tulajdonosa.