Csődeljárás

A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „csődeljárás alatt” (székhely: 1105 Budapest, Gergely u. 8., Cégjegyzékszám: 01-09-461766; Adószám: 10441628-2-42) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján, az alábbiakat teszi közzé:

Hirdetmény

A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „cs.a.” jelen hirdetménnyel meghívja hitelezőit a 2019. november 04. (hétfő) napján 10 órai kezdettel, regisztráció 9 órától, a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont (Lurdy ház I.emelet), 7-es konferencia terem, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. szám alatt tartandó megismételt (harmadik) egyezségi tárgyalásra.
Az egyezségi javaslat, a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében felsorolt iratok öt munkanappal a tárgyalást megelőzően megtekinthetők a társaság telephelyén (1034 Budapest Bécsi út 163.2.em.) előzetesen egyeztetett időpontban. A megismételt (harmadik) egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 munkanappal az adós megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.
SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”


A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „csődeljárás alatt” (székhely: 1105 Budapest, Gergely u. 8., Cégjegyzékszám: 01-09-461766; Adószám: 10441628-2-42) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján, az alábbiakat teszi közzé:

Hirdetmény

A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „cs.a.” jelen hirdetménnyel meghívja hitelezőit a 2019. október 08. (kedd) napján 10 órai kezdettel, regisztráció 9 órától, a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont (Lurdy ház I.emelet), 7-es konferencia terem, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. szám alatt tartandó megismételt (második) egyezségi tárgyalásra.
Az egyezségi javaslat, a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében felsorolt iratok öt munkanappal a tárgyalást megelőzően megtekinthetők a társaság telephelyén (1034 Budapest Bécsi út 163.2.em.) előzetesen egyeztetett időpontban. A megismételt (második) egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 munkanappal az adós megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.

SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”


A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „csődeljárás alatt” (székhely: 1105 Budapest, Gergely u. 8., Cégjegyzékszám: 01-09-461766; Adószám: 10441628-2-42) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján, az alábbiakat teszi közzé:

Hirdetmény

A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „cs.a.” jelen hirdetménnyel meghívja hitelezőit a 2019. szeptember 4. (szerda) napján 10 órai kezdettel, regisztráció 9 órától, a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont (Lurdy ház I.emelet), 7-es konferencia terem, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. szám alatt tartandó egyezségi tárgyalásra.
Az egyezségi javaslat, a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében felsorolt iratok öt munkanappal a tárgyalást megelőzően megtekinthetők a társaság telephelyén (1034 Budapest Bécsi út 163.2.em.) előzetesen egyeztetett időpontban. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 munkanappal az adós megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.

SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”


KÖZLEMÉNY
A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cs.a. (székhely: 1105 Budapest, Gergely utca 8.; cégjegyzékszáma: 01-09-461766; adószáma: 10441628-2-42) a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. törvény (Cstv.) 12.§ (1) bekezdése alapján értesíti a hitelezőit, hogy a Fővárosi Törvényszék elrendelte a csődeljárását és az elrendelő végzést 23.Cspk.10/2019/9. sorszámú végzésével a Cégközlönyben 2019. július 09-én közzétette. A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja. A Fővárosi Törvényszék által kirendelt vagyonfelügyelő a MORECO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.). Felhívjuk hitelezőinket, hogy a társasággal szemben fennálló követeléseiket a végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követelését pedig 8 munkanapon belül – jelentsék be a SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cs.a. (levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 163. 2.em.) adósnak, valamint a MORECO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.) vagyonfelügyelőnek. Kérjük, hogy a bejelentéssel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00105937-00300004 pénzforgalmi számlájára a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat, amelynek összege a követelés 1%-a, de legalább 5.000,-Ft és legfeljebb 100.000,-Ft. A követelés bejelentéséhez csatolniuk kell az azt megalapozó okiratokat is. Felhívjuk a hitelezők figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidőket elmulasztják, a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cs.a.


KÖZLEMÉNY